top of page

KvalitetsEl

Vårt bolag KvalitetsEl™ tar sig an alla former av elarbeten. Våra medarbetare har erfarenhet av både stora och små arbeten i olika miljöer och deras yrkesexpertis sträcker sig hela vägen från värmegolv till dataledningar. Våra arbeten karaktäriseras av noggranna förberedelser och utförande för säkerställande av varaktighet. Vi lämnar vårt arbete i det skick ni vill ha det.

elektriker
elektricitet pluggar
Voltmeter

​ELEKTRISKA ARBETEN/UPPDRAG

Vi åtar oss alla elarbeten, stora som små.

INBROTTS- OCH BRANDLARM

Vi monterar och installerar även olika former av säkerhetslarm och samarbetar med en mängd kända leverantörer.

TELEFON OCH DATALEDNINGAR

Vi hjälper gärna till med att montera och installera telefon- och dataledningar.

Johan Carlin

Ansvarig Service

johan.carlin@elektrikerab.se

Christos Letsios

Projektledare

christos.letsios@elektrikerab.se

KONTAKTPERSON INOM

KvalitetsEl - logo Svart.png
bottom of page