KvalitetsEl

Vårt bolag KvalitetsEl™ tar sig an alla former av elarbeten. Våra medarbetare har erfarenhet av både stora och små arbeten i olika miljöer och deras yrkesexpertis sträcker sig hela vägen från värmegolv till dataledningar. Våra arbeten karaktäriseras av noggranna förberedelser och utförande för säkerställande av varaktighet. Vi lämnar vårt arbete i det skick ni vill ha det.

​ELEKTRISKA ARBETEN/UPPDRAG

Vi åtar oss alla elarbeten, stora som små.

INBROTTS- OCH BRANDLARM

Vi monterar och installerar även olika former av säkerhetslarm och samarbetar med en mängd kända leverantörer.

TELEFON OCH DATALEDNINGAR

Vi hjälper gärna till med att montera och installera telefon- och dataledningar.

Niclas Wallberg

Avdelningschef Elektriker

niclas.wallberg@elektrikerab.se

Daniel Hansson

Projektledare

daniel.hansson@elektrikerab.se

Johan Carlin

Projektledare

johan.carlin@elektrikerab.se

KONTAKTPERSON INOM

KvalitetsEl - logo Svart.png