top of page

Kvalitetsbygg Försäkring blir Saneco Försäkring

Efter flera år av fantastiskt samarbete så blir två organisationer till en när Saneco Bygg tar över Kvalitetsbyggs försäkringsavdelning. Processen att integrera försäkringsavdelningen i Sanecos organisation började i april tidigare i år och efter sex månader så lanseras nu Saneco Försäkring. 

Från och med 1 oktober 2021 så kommer alla försäkringsärenden helt skötas av Saneco Bygg. Saneco Försäkring hanterar alla typer av försäkringsskador och har ramavtal med flera av de ledande försäkringsbolagen.

Genom att förvärva Kvalitetsbyggs försäkringsavdelning så kan vi nu leverera hela Skadeåterställningsprocessen under ett tak. Detta ger oss möjligheten att säkerställa kvaliteten i varje moment och dra synergieffekter från andra delar av vår organisation.

Primus Dahl, VD Saneco Bygg

 

Kontaktuppgifter:

Saneco Bygg AB

Förrådsvägen 9

181 41 Lidingö

Tel. 08-598 595 10

Mail: info@sanecobygg.se

Saneco Bygg AB

Förrådsvägen 9

181 41 Lidingö

Tel. 08-598 595 10

Mail: info@sanecobygg.se

KONTAKTPERSON INOM

Försäkring_-_logo_Svart.png
2h.jpg
2l.jpg
2b.jpg
2a.jpg
2c.jpg
bottom of page