top of page

Felanmälan

Felanmälan

Innan du gör en felanmälan för garantifel är det viktigt att du läser igenom informationen nedan.

  • Garantifel är ett fel som uppstått under byggnationen eller till följd av byggnationen som upptäcks inom garantitiden.

  • Garantifel omfattar material som är defekta i sin konstruktion eller i sin funktion och som inte är boendes åverkan, eller till följd av felaktigt handhavande.
     

Om fel ej omfattas av garantin får boende själv bekosta åtgärd.

Om felet medför risk eller skada på byggnaden eller är ett väsentligt fel, kommer åtgärd avhjälpas vid garantibesiktning två år efter godkänd slutbesiktning.

GÖR DIN FELANMÄLAN HÄR!
 

Björn Tidén 

Ansvarig Eftermarknad

bjorn.tiden@kvalitetsbygg.se

KONTAKTPERSON INOM

Kvalitetsbygg - logo Svart.png
bottom of page