top of page

KvalitetsProjektering

KvalitetsProjektering erbjuder tekniska konsulter inom EL och VVS samt Projekteringsledning för både större och mindre projekt. Vi har stor erfarenhet av kommersiella och offentliga fastigheter, bostäder, sporthallar och skolor.

Som tekniska konsulter inom både VVS & EL kan vi hjälpa till med Förstudier, utföra Ramhandlingar och Bygghandlingar för utförande och totalentreprenader och kan bidra med tekniska och ekonomiska utredningar i alla skeden av ett projekt. Vi strävar alltid efter att se helheten i projektet med både beprövade lösningar och nytänkande, så att anläggningarna samverkar på ett optimalt sätt.

Projekteringsledning

KvalitetsProjektering erbjuder projekteringsledning i byggprojekt från tidigt

skede till överlämning och slutkund.

Vi kan erbjuda framtagning av planer för projekteringsarbetet och medverkar i upphandling av teknik-konsulter inom samtliga discipliner.  Vi  är med och säkerställer att regler, lagar och kundens önskemål beaktas under hela projekteringen.

Vi säkerställer även god produktionsstart genom överlämning och genomgång mellan konsulter och entreprenörer.

EL

KvalitetsProjektering erbjuder kvalificerad rådgivning och projektering inom el-, data/ tele & kommunikation bla.

 • Beskrivningar enligt AMA för relations, total och utförandeentreprenader

 • Framställer ritningar i AutoCad, MagiCad (2D & 3D)

 • Effektberäkningar

 • Ledningsdimensionering

 • Ljusberäkningar

VVS

KvalitetsProjektering erbjuder kvalificerad rådgivning och projektering inom rör & ventilation bla.

 • Beskrivningar enligt AMA för relations, total och utförandeentreprenader

 • Framställning ritningar i AutoCad, MagiCad (2D & 3D)

 • Dimensionering - Luftbehov

 • Dimensionering - Transmission

 • Dimensionering - Tappvatten

 • Dimensionering - Spillvatten

 • LCC analyser

 

Det finns stora fördelar med att våra teknikkonsulter sitter tillsammans och kan lösa kollisioner och frågor direkt. Detta sparar tid då kollisonskontroller och uppföljning sker löpande vilket minskar behovet av samordningsmöten. Att dessutom ha projekteringsledningen på plats gör att vi säkerställer fortskridandet och uppföljningen av besluten som tas under projekteringsmöten och avstämning mot beställare.

Tack vare vårt nära samarbete mellan bolagen i koncernen kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar från ritningsbordet till utförande. Vi erbjuder även våra tjänster externt som helhetslösning eller var för sig.  

 

Niklas Törnblom

Arbetschef

niklas.tornblom@kvalitetsprojektering.se

KONTAKTPERSON INOM

KvalitetsProjektering - logo.png
Projekering EL.jpg
bottom of page