KvalitetsProjektering

Vi upprättar Ramhandlingar, Bygghandlingar för utförande och totalentreprenader och kan bidra med tekniska och ekonomiska utredningar i alla skeden av ett projekt.

Vi projekterar i AutoCad, MagiCad (2D & 3D), utför effektberäkningar och ledningsdimensionering samt ljusberäkningar.

Tack vare vårt nära samarbete mellan bolagen kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar från ritningsbordet till utförande.

EL erbjuder kvalificerad rådgivning inom el-, data/ tele & kommunikation för både större och mindre anläggningar. Vi har stor erfarenhet av kommersiella och offentliga fastigheter, bostäder, sporthallar och skolor.

Niklas Törnblom

Arbetschef

Niklas.tornblom@kvalitetsbygg.se

KONTAKTPERSON INOM

Vad gäller förfrågan?
Kvalitetspartner-Guldsigill-2020.png

Tel. 08-120 98 100  I  Ostmästargränd 5, 120 40 Årsta

© 2020 by Kvalitetsbygg